Skupščina društva je bila sklicana preko elektronske pošte dne 10. januarja 2023. Skupščina je potekala v podjetju ETI v Izlakah. Prisotnih je bilo 9 članov: Nataša Vujica Herzog, Marjan Rihar, David Kralj, Janez Poje, Gregor Ceglar, Marko Obad, Andrej Šobernik, Mitja Virant in Matej Hohnjec.

Zapisnik skupščine: stran 1, stran 2