V petek, 19. februarja 2021, je v okolju MS Teams potekala 13. skupščina Strokovnega društva za operativno odličnost (SDOO). Na tej povezavi boste prišli do zapisnika skupščine: zapisnik 2021.

Redna skupščina je bila volilna in izvoljen je bil nov upravni in nadzorni odbor. V organe društva so bili soglasno z vsemi glasovi izvoljeni naslednji člani:

Za člane upravnega odbora:

  1. Janez Poje (predsednik),
  2. Gorazd Leban,
  3. Edi Tratnik.

Člani nadzornega odbora:

  1. Miro Brezovnik (predsednik),
  2. Frane Koren,
  3. Dušan Gošnik.

Čestitke vsem izvoljenim članom upravnega in nadzornega odbora.

Dogovorili smo se tudi, da se člani društva srečamo preko MS Teams-ov vsak zadnji petek v mesecu ob 13.00. Na začetku bo ena ali dve osebi predstavili izkušnje iz določenega področja in potem bo sledila izmenjava izkušenj ter dobrih praks. Vidimo se ponovno 26. marca ob 13.00. Vabilo in povezavo do srečanja bodo člani prejeli po elektronski pošti.