NAŠE POSLANSTVO JE POPULARIZACIJA, ŠIRJENJE METODOLOGIJ IN ORODIJ OPERATIVNE ODLIČNOSTI

Na tem mestu boste našli nekaj osnovnih informacij o društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 2007. Strokovno društvo za operativno odličnost je združenje v katero se prostovoljno združujejo uporabniki metodologij 6-Sigma, vitkosti itd. in ostali, ki jih to področje zanima. Dejavnost društva sloni na načelih izpopolnjevanja znanja in izmenjavi izkušenj uporabnikov metodologij pristopov za sistematične izboljšave procesov, produktov in sistematičnega inoviranja.

Organizacije bodo morale v prihodnosti slediti sodobnim načelom delovanja, ki so skrita v kratici HIFI:

  • H…hitrost
  • I…integracija nalog
  • F…fleksibilnost
  • I…inovativnost.

Le organizacije, ki bodo sledila tem načelom in jih znala vključiti v vsakdanje delo bodo uspešna. Organizacije poskušajo z različnim metodami in orodji izboljšati svoje procese.  V svetu sta najbolj priznani metodologijii za izboljševanje procesov, produktov 6-Sigma in vitkost. V zadnjem času je zelo razširjena uporaba kombinacija teh dveh metodologij, t.i. Lean Six Sigma. Na področju sistematičnega inoviranja je najbolj razširjena metodologija TRIZ. V slovenskem prostoru so to (pre)malo znane metodologije in namen tega društva je izmenjava pridobljenih izkušenj med uporabniki. Uporabniki se zavedamo moči metodologij in bi jo radi približali tistim organizacijam, ki še vedno oklevajo.

Vse informacije o statutu društva dobite na podstrani statut in informacije o tem kako postati član društva dobite na podstrani članstvo.

Upravni odbor (mandat 2021-2024):

  • Janez Poje (predsednik)
  • Gorazd Leban
  • Edi Tratnik.

Nadzorni odbor (mandat 2021-2024):

  • Mirko Brezovnik (predsednik)
  • Frane Koren
  • Dušan Gošnik.

STATUT IN ANEKS

Pravi pristopi. Prave rešitve.

Osnovne metodologije, ki povezujejo člane društva, so Lean, 6-Sigma, TRIZ in seveda tudi druge. Bi se tudi vi pridružili izmenjavi dobrih praks?

PRIDRUŽITE SE

6-Sigma

Sistematičen pristop za izboljšave produktov in procesov.

6-Sigma

Glavne značilnosti 6-Sigme so sistematičen pristop (DMAIC) in odločitve sprejete na podlagi podatkov.

Lean

Set orodij za odpravljanje izgub, pohitritev in uravnoteženje procesov.

Lean

Lean miselnost in orodja nam pomagajo izboljšati procese, zvišati dodano vrednost, skrajšanje pretočnih časov,…

TRIZ

Pristop in set orodij, ki omogoča hitro poiskati najboljše rešitve.

Sistematično inoviranje

Kreativnost in inovativnost lahko izboljšamo z uporabo v ta namen razvitih orodij.

0
Število članov več kot
0
Izvedenih forumov
0
Leta delovanja

V društvu so dobrodošli tako začetniki kot tudi strokovnjaki uporabe metodologij (Lean, 6-Sigma,…)

Skupaj na poti do odličnosti!

preko Foruma operativne odličnosti, delavnic in izmenjavo dobrih praks

Imate vprašanje?