VABLJENI VSI, TAKO ZAČETNIKI KOT TUDI STROKOVNJAKI!

Članstvo

Član društva je lahko vsakdo, ki ga to področje zanima in je starejši od 15 let. Za pristop k društvu je potrebno izpolniti spodnjo pristopno izjavo in jo podpisano poslati po pošti na sedež društva (Strokovno društvo za operativno odličnost, Cesta na Rožnik 32, 3330 Mozirje) ali v elektronski obliki na admin@operativna-odlicnost.si. O sprejemu novih članov odloča upravni odbor na podlagi izpolnjene pristopne izjave kandidata. Za prenos pristopne izjave kliknite spodaj na gumb “Pristopna izjava”.Ob sprejetju kandidata v društvo mora ta v roku 15 dni nakazati letno članarino v višini 30€ na TRR 25100-9721685187 (Hranilnica Lon; Kranj).

S pravimi ljudmi, s pravimi pristopi do odličnosti!

PRISTOPNA IZJAVA

Skupaj na poti do odličnosti!

preko Foruma operativne odličnosti, delavnic in izmenjave dobrih praks

VPRAŠAJTE NAS!