Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Linearno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibelke do groba. Krožno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibelke do zibelke. Cradle to Cradle koncept pomaga organizacijam razvijati krožno ekonomijo.

Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako razvijati procese in proizvode skladno z načeli Cradle to Cradle.

Kdaj: 07.-08. december 2020

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja krožne ekonomije, razlag in primerov uporabe Cradle to Cradle, praktične primere na tržišču.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE CRADLE TO CRADLE V KROŽNEM GOSPODARSTVU bodo:

  • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo C2C;
  • naučili se pomena in uporabe C2C v praksi;
  • na praktičnih primerih spoznali pomen C2C izboljšav na procese v organizacijah;
  • se naučili primerjave LCA analize linearne ekonomije in C2C koncepta krožne ekonomije
  • na delavnici se boste naučili UPORABE LCA metodologije in analizirati stanje

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

  • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri krožnih procesov;
  • naučili se boste uporabe novih orodij, trajnostnih certifikacijskih shem;
  • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju, ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave, razumeli koncept CRADLE TO CRADLE in vpliv na poslovanje podjetij.

Podrobnejši program sledi v kratkem.

Prijava…