Opis in termin za usposabljanje VSM delavnica bo kmalu na voljo.