Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Prehod iz trenutne linearne ekonomije v krožno ekonomijo lahko razumemo z vidika tveganj kot izredno kompleksno. Predstavljeno be več možnih metodologij upravljanje tveganj.

Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako upravljati z tveganji.

Kdaj: 26.-27. maj 2021

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja strateških, operativnih, finančnih tveganj, razlag in primerov uporabe orodij, praktične primere na tržišču.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE UPRAVLJANJE TVEGANJ V KROŽNI EKONOMIJI bodo:

  • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo tveganj;
  • naučili se pomena in uporabe z softwerskimi orodji za upravljanje tveganj v praksi;
  • na praktičnih primerih spoznali pomen izboljšav na procese;
  • spoznali možnosti uporabe SBR – (Silver Bullet Risk) metodologije in QFD – IDEATION metodologije upravljanja tveganj
  • na delavnici se boste naučili UPORABE in analizirati tveganja v organizacijah

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

  • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri prepoznavanja tveganj;
  • naučili se boste uporabe novih orodij;
  • spremembe bodo lahko imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju, ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi tveganj.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave, razumeli pomen tveganj, tako operativnih kot finančnih, in vpliv na poslovanje v organizacijah.

Več o Cradle to Cradle v linku:

https://operativna-odlicnost.si/3zen/wp-admin/post.php?post=43&action=edit

 

Podrobnejši program sledi v kratkem ….

Prijava…