Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje. Na 2-dnevni delavnici OSNOVE VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi.

Kdaj: 07.04.2021 – 08.04.2021

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE OSNOVE VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na delavnici se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice Osnove vitke proizvodnje:

DAN 1: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Uvod v vitkost
 • Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA
 • Osnovni pregled orodij vitkosti
 • Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h ….

 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • TEAMSKO DELO: Simulacija vitke proizvodnje z uporabo orodij vitkosti …KAIZEN uvajanje izboljšav v

simuliran proces, analize učinkov

posameznega orodja vitke

proizvodnje

16:00h zaključek dneva 1

DAN 2: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA,
 • YAMAZUMI diagram, razlaga,

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h

 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA OEE
 • Zanesljivost vizualne kontrole,

         VAJA – teamsko delo,

         simulacija

 • orodje 5x ZAKAJ, primer

         VAJA  na primeru

 • Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA
 • Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), pregled
 • Uvajanje vitkosti v praksi
 • Povzetek spoznanj
 • Podelitev potrdil o udeležbi

16:00h zaključek dneva 2

 

Prijava…