Lean 6-Sigma

Imate še vedno dilemo ali Lean ali 6-Sigma?

Vodstva podjetij se vedno bolj zavedajo pomembnosti sistematičnega pristopa pri izboljšavah v procesih in produktih, a so pred težko odločitvijo, katero izbrati. Velikokrat se pojavi vprašanje ali je bolje uporabljati metodologijo Lean (vitkost) ali 6-Sigmo oz. s katero metodologijo pričeti. Tu je potrebno omeniti splošno pravilo, da je najprej potrebno izboljšati kakovost in potem pohitriti proces. V svetu vedno bolj prevladuje trend hkratne uporabe metodologij Lean in 6-Sigma. S tem pridobite orodja obeh metodologij, ki se kažejo kot najboljša kombinacija za sistematično izboljševanje produktov in procesov. Najprej se je potrebno zavedati, da vsaka metodologija zahteva tek na dolge proge.

 

Lean 6-Sigma

Posplošeno rečeno nam Lean (vitkost) omogoča hitrejše procese, 6-Sigma pa se osredotoča na kakovost in zmanjšanje variacije. Lean 6-Sigma je metodologija, ki preko doseženih najhitrejših izboljšav za zadovoljstvo kupca, stroškov, kakovosti in procesne hitrosti povečuje vrednost vsem deležnikom podjetja. Najprej je potrebno poudariti, da je to skupek obeh metodologij in ne »okrnjena«, vitka 6-Sigma, kot si pogosto ljudje napačno razlagajo. Obstajata dva temeljna motiva, ki govorita v prid za združitev Lean-a in 6-Sigme:

  • orodja Lean-a ne morejo procesa narediti statistično obvladljivega oz. jim ne morejo drastično dvigniti kakovosti v kratkem obdobju in
  • 6-Sigma ne zmore drastično skrajšati pretočnih ter dobavnih časov ali spremeniti notranje logistike procesov.

Moč Lean-a leži v hitrem dosegu po izboljšavah, ki so osredotočena na tok vrednosti. Orodja Lean-a zmanjšujejo izgube in povečujejo dodano vrednost. 6-Sigma oz. DMAIC projekti omogočajo odpravljanje problemov na podlagi variacije znotraj delovnih korakov  z dodano vrednostjo. Zasnova in logika obeh metodologij se od tod v osnovi razlikujeta, a se izredno dobro dopolnjujeta. To dokazuje množična uporaba v podjetjih industrijsko naprednih državah (ZDA, Velika Britanija, Nemčija,…). Metoda se je izkazala kot zelo uspešna tako v proizvodnih kot tudi storitvenih procesih.

Podjetje 3ZEN je edini ponudnik Lean 6-Sigma izobraževanj oz. uvajanja v Sloveniji. Več o Lean 6-Sigma Green Belt izobraževanju lahko izveste na tej povezavi: Več…