Kreativna domišljija je set tehnik za vzpodbuditev domišljije in kreativnosti in njeni temelji so v TRIZ-u. Razvoj kreativne domišljije lahko po zahtevnosti umestimo vmes med kreativnostne tehnike in TRIZ. Delavnica se običajno izvede v enem dnevu s pomočjo razlage in praktičnih primerov. Udeleženci so po zaključku delavnice usposobljeni za samostojno uporabo teh tehnik.

Tehnike, ki bodo predstavljene:

  • Osrednji predmeti
  • Hibridizacija
  • Večstopenjski dizajn
  • Idealnost in idealni končni rezultat (IKR)
  • Stopnjevanje parametra
  • Zlata ribica
  • Metoda trendov
  • Principi kreativnega dizajna
  • Fantogramma
  • „Inventivno“ pripovedovanje zgodb.

Spoznali boste tudi 27 kreativnostnih oz. inovativnih principov.  Z njihovo pomočjo hitreje pridemo do boljših rešitev.