Delavnica 6-3-5 se običajno izvede v podjetju, kjer je priporočljivo sodelovanje 12-ih sodelavcev. Kreativnost in inovativnost sta ključni veščini današnjega časa in prihodnosti. Pogosto zelo težko pridobimo oz. slišimo ideje sodelavcev za izboljšave. Velikokrat tudi pri brainstorming-u (viharjenju možganov) ne pritegnemo vseh sodelavcev in dobimo premalo idej od njih. Kako aktivirati sodelavce? S pomočjo 6-3-5 metode lahko vzpodbudimo timsko delo in aktiviramo kreativnost sodelavcev. To so potrdili dosedanji udeleženci, ki po zaključku delavnice povedo, da je to bi njihov najbolj kreativen dan.

Delavnica 6-3-5

Kako poteka delavnica 6-3-5: Za vnaprej definiran problem tim v prvi fazi poišče možne rešitve. V drugi fazi se ideje združi v smiselne podskupine in ovrednosti pomembnost podskupin. Za najpomembnejše podksupine tim definira aktivnosti za izboljšanje stanja. Izdela se plan aktivnosti (kdo bo kaj naredil in do kdaj). Tako lahko na sistematičen in dokaj enostaven način pridemo od zastavitve problema do množice idej in plana za izboljšave.

Kje: v podjetju

Čas trajanja: 1 dan

Za reševanje tehničnih in kompleksnejših problemov priporočamo uporabo metodologije TRIZ.