Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Linearno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibke do groba. Krožno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibke do zibke. C2C v krožni ekonomiji koncept pomaga organizacijam razumeti in preko inovativnih prebojnih projektov vstopati v krožno ekonomijo.

Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako razvijati procese in proizvode skladno z načeli Cradle to Cradle.

Kdaj: 19.05.2021 – 20.05.2021

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja krožne ekonomije, razlag in primerov uporabe C2C, praktične primere na tržišču iz celega sveta, iz različnih sektorjev industrije. Na sliki primer plastenke BAYONIX.

Udeleženci 2-dnevne delavnice C2C V KROŽNI EKONOMIJI bodo:

  • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo C2C;
  • naučili se pomena in uporabe C2C v praksi;
  • na praktičnih primerih spoznali pomen C2C izboljšav na procese v organizacijah;
  • se naučili primerjave LCA analize linearne ekonomije in C2C koncepta krožne ekonomije
  • na delavnici se boste naučili osnov UPORABE LCA metodologije in analizirati obstoječe stanje

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

  • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri krožnih procesov;
  • naučili se boste uporabe novih orodij, trajnostnih certifikacijskih shem;
  • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju, ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi krožnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave, razumeli koncept CRADLE TO CRADLE in vpliv na poslovanje podjetij.

Podrobnejši program sledi v kratkem.

Prijava…